Náhradné diely pre žalúzie

Náhradné diely pre žalúzie

1. Vodiaci silón
Vodiaci silón slúži na udržiavanie žalúzie v celku, hlavne pri manipulácii s krídlom.

2. Kolík silónu do lišty
Zaisťuje vodiaci silón v zasklievacej lište krídla

3. Krytky nosníka ISSO 01 – pravá/ľavá
Krytka žalúzie orientovaná na pravú stranu / ľavú stranu

4. Krytky nosníka ISSO 02 – pravá/ľavá
Krytka žalúzie orientovaná na pravú stranu / ľavú stranu

5. Dištančná podložka na žalúzie
Dištančná podložka pre odsadenie žalúzie pri úzkej zasklievacej lište

6. Držiak retiazky
Zaisťuje retiazku v Vami zvolenej polohe

7. Navíjací systém ISSO 01 – pravá/ľavá
Plastový navíjací systém žalúzie orientovaný na pravú stranu / ľavú stranu

8. Navíjací systém ISSO 02 – pravá/ľavá
Plastový navíjací systém žalúzie orientovaný na pravú stranu / ľavú stranu

9. Guličková ovládacia retiazka
Ovládacia retiazka žalúzie zabezpečuje nakláňanie lamiel žalúzie a pohyb žalúzie smerom hore alebo dole.

10. Spojka guličkovej ovládacej retiazky
Spojka ovládacej retiazky dôležitá pri roztrhnutí retiazky