Kovanie na okná a dvere

1. Prevodovky
1.1. Prevodovka DM 15 fix

Prevodovka s fixnou výškou kľučky vyrábanej podľa štandardov výrobcu do otváravo-sklopných a otváravých okien. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Celkovú dĺžku prevodovky je potrebné prispôsobiť výrobným parametrom krídla.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

1.2. OS-prevodovka DM 15 variabilná

Prevodovka variabilnou výškou kľučky vyrábanej podľa štandardov výrobcu do otváravo-sklopných a otváravých okien. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Celkovú dĺžku prevodovky je potrebné prispôsobiť výrobným parametrom krídla.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

2. Dverová poistka

Dverová poistka zabezpečuje, aby dvere ostali privreté pri tzv. „pribuchnutí“ z exteriéru. Rôzne vyhotovenia podľa výrobcu. Nutné použiť príslušný rámový kus pre správnu funkčnosť. Montáž sa aplikuje priamo na kovanie – prevodovku krídla.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

3. Ukončenie kovania

Ukončenie kovanie sa používa pri variabilných prevodovkách, kde potrebujeme určiť typ ukončenia podľa parametrov krídla. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

4. Rohové prevody

4.1. Rohové prevody Standard

Rohový prevod slúži na prepojenie prevodovky s vrchnou časťou kovania vďaka špeciálnemu ohnutému plechu prenáša hybnú silu z hriadeľa kľučky. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

4.2. Rohové prevody vodorovné

Rohový prevod vodorovný sa napája na spodnú časť fixnej prevodovky a slúži ako uzáver pri zatvorení krídla ale aj ako záchytný bod pri vyklopení krídla do vetracej polohy. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

4.3. Rohové prevody zvislé

Rohove prevody zvislé sa napájajú na nožnicu a slúžia na ďalšie napájanie kovania v zadnej časti krídla. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

4.4. Rohové prevody pre variabilné prevodovky

Rohový prevod vodorovný sa napája na spodnú časť variabilnej prevodovky a slúži ako uzáver pri zatvorení krídla ale aj ako záchytný bod pri vyklopení krídla do vetracej polohy. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

5. Stredové predĺženia

5.1. Stredové predĺženie fix

Stredové predĺženie s rôznym počtom excentrov závislej od parametrov výrobcu, ktoré sa môže montovať na nadpájateľnú časť kovania. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

6. Nožnice/Vetračky

6.1. Nožnica – variabilná/pravá/ľavá

Nožnica sa montuje do otváravo-sklopných okien alebo dverí a zabezpečuje možnosť otvorenia krídla do vetracej polhy. Vhodná do dreva, plastu a hliníku. Použitý materiál: strieborne pozinkovaná oceľ. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

7. Pánty

7.1. Prítlačné pánty

Skladá sa z dvoch častí – krídlový a rámový kus. Slúži na vytvorenie nového prítlačného bodu len pri otváravých oknách a dverách, kde v zadnej časti krídla nie je kovanie. Vhodná do dreva a plastu.

7.2. Vrchný pánt

7.2.1. Ložisko nožnice do rámu

Univerzálne ložiskové uloženie nožnice sa montuje do rámu okna podľa parametrov výrobcu pre otváravé alebo otváravo-sklopné okná. Vhodná do dreva a plastu. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

7.2.2. Uholník

Uholník je jednou z častí vrchného pántu, ktorý sa napája na nožnicu a vkladá do ložiska nožnice do rámu. Vhodná do dreva a plastu. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

7.2.3. Ložiskový čap

Ložiskový čap je istiaca časť vrchného uloženia, ktorá sa zasúva do ložiskového uloženia nožnice cez uholník. Vhodná do dreva a plastu. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

7.3. Spodný pánt


7.3.1. Spodné ložisko do rámu

Spodné ložisko do rámu sa montuje do rámu okna podľa parametrov výrobcu pre otváravé alebo otváravo-sklopné okná. Vhodná do dreva a plastu. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.

7.3.2. Krídlový diel spodného ložiska

Krídlový diel spodného ložiska sa montuje do krídla okna podľa parametrov výrobcu pre otváravé alebo otváravo-sklopné okná. Vhodná do dreva a plastu. Rôzne kombinácie vyhotovenia.

Výrobca: Maco, Roto, WinkHaus, G-U, Si-Aubi.