Časti Kovania

Kovanie je neoddeliteľnou súčasťou všetkých okien a z našich skúseností vieme, že v určitom momente môže nastať situácia, že Vám okno nejde zatvoriť, či dokonca v najhoršom prípade vypadne. Je to spôsobné únavou materiálu, zanedbanou starostlivosťou alebo nesprávnym používaním. Práve pre tieto prípady sme jeden z najväčších dodávateľov náhradných dielov na všetky typy kovaní: Maco, Roto, WinkHaus a Sigenia-Aubi.

Každé okno sa skladá z niekoľko častí kovania: prevodovka, rohovníky, nožnica, predĺženie, vrchný pánt, spodný pánt a protikusy.

Je dôležité poznamenať, že výroba kovania podlieha vývoju a v dnešnej dobe je niekedy ťažké získať presne rovnaký diel kovania, čo sa môže stať aj nám . Pri starších oknách sa preto môže stať, že je potrebné vymeniť celé kovanie za nové. Má to ale obrovskú výhodu, nemusíte kupovať nové okno.

Prevodovka

Srdce kovania, kde sa všetko začína. Je hybným telesom celého kovania, do ktorého je napojená kľučka. Pomocou hriadeľu v kľučke uvádza do pohybu ozubené koliesko, ktoré posúva excentre na prevodovke. Tie zachádzajú za protikusy umiestnené na ráme okna, a tým zabezpečujú prítlak krídla k rámu.
Excenter je jeden z prvkov kovania, na ktorom je možné nastaviť prítlak. Sú vyrobené tak, aby ste pomocou kľúču dokázali zvýšiť alebo znížiť trenie exentra o protikus na ráme okna. Väčšinou to poznáte pod názvom zimný a letný režim.
Prevodovky poznáme fixné a variabilné.
Fixné sú vyrábané s štandardizovanou výškou umiestnenia kľučky.
Variabilné už zo svojho názvu nemajú fixnú výšku umiestnenia kľučky, ale majú veľký rozsah voliteľného skrátenia podľa potreby.
Nové prevodovky väčšinou obsahujú aj bezpečnostnú poistku, ktorá bráni samovoľnej manipulácii s kovaním. V praxi funguje tak, že pri otvorenom krídle nedokážete kľučkou otočiť do polohy vetrania. Týmto sa zamedzí uvoľneniu nožnice, čo by mohlo spôsobiť vypadnutie krídla, či zlomenie vrchnej nožnice.

Rohovník

Rohové prevody tzv. rohovníky zabezpečujú prepojenie kovania na rohoch profilu krídla, čím prenášajú hybnú silu z prevodovky na ostatné časti kovania. Existujú v rôznych prevedeniach a každý výrobca maá svoje označenie a typ vyhotovenia. Základom je špeciálne zahnutá lišta do 90 stupňového uhlu, čím sa táto časť kovania radí za druhú najviac problémovú časť kovania.

Nožnica

Známa aj pod názvami ako „ventilačka“ či „vetračka“. Hlavnou funkciou nožnice je odistenie a vyklopenie krídla do polohy na vetranie. Taktiež sa vyrábajú variabilné, ale skôr sa stretnete s bežným vyhotovením, kde je dôležitá strana (ľavá/pravá), na ktorej je nožnica namontovaná. Samotná nožnica sa skladá z niekoľko pohyblivých častí, ktoré zabezpečujú zaistenie a odistenie krídla. Tu je dôležité poznamenať, že pri otváraní krídla do polohy na vetranielen nožnica a vrchný pánt drží krídlo v tejto polohe. Preto je veľmi dôležité, aby tieto časti boli v najlepšom stave.

Predĺženie (zadné/spodné)

Veľa ľudí ani o nich nevie, a pritom majú dôležitú funkciu.
Zadné predĺženie nájdete len pri otváravo-sklopnom krídle(dverách). Má jednoduchú funkciu – zabezpečiť prítlak po ostatnom obvode krídla, kde to nie je možné zabezpečiť inak.
Spodné predĺženie nájdete pri oknách širších ako cca 800 mm, ktoré ma taktiež za úlohu pokryť po celej dĺžke dostatočný prítlak krídla k rámu.

Vrchný pánt

„Kľúč“ a zároveň „zámok“ pre servisného technika ku kovaniu. Vrchný pánt sa skladá väčšinou z dvoch častí. Prvá sa nachádza v ráme okna a druhá časť na napája na nožnicu alebo už je vyrobená s nožnicou. Poistným kolíkom zabezpečíme spojenie týchto dvoch častí a je to zároveň aj prvá a posledná časť montáže či demontáže krídla do rámu.
„Kľúčom“ pre servisného technika je preto, lebo ak dokáže uvoľniť kolík z pántu, dokážeme bežným postupom krídlo zvesiť z pántov.
„Zámok“ je doslova zámok, pretože je to občas jediná možnosť, ako krídlo zvesiť z pántov a keď je zaseknutý alebo ohnutý, musíme často pristúpiť k nie veľmi príjemnej alternatíve ako krídlo zvesiť.

Spodný pánt

Najviac namáhaná časť kovania je spodný pánt. Ten drží skoro celú váhu krídla, preto sa vyrábajú a montujú podľa váhy krídla. Skladá sa z dvoch častí: krídlová a rámová časť. Každý výrobca má vlastný typ týchto pántov, preto sa neodporúča kombinovať výrobcov medzi sebou. Na spodnom pánte dokážeme nastavovať výšku krídla a posunúť krídlo o niekoľko mm doľava alebo doprava.
Spodné a vrchné pánty sa delia do ďalších troch kategórií: do plastu, do dreva a do hliníka.

Protikusy

Protikusy, známe aj pod názvom „prítlačné kamene“ sa nachádzajú na ráme okien. Slúžia na zachytenie excentrov kovania, a tým zabezpečia spolu prítlak krídla k rámu. Vyrábajú sa v rôznych prevedeniach aby boli prispôsobené do profilu rámu a niektoré špeciálne k vybraným častiam kovania. Presne o tieto kusy sa Vám zachytávajú krídlo v prípade, že drhne, resp. sa nedá dobre zatvoriť, ba niekedy musíte krídlo až podvihnúť, aby ste ho dokázali zatvoriť.